Puppy's Digest #6: de 80/20 regel van Pareto, Linkbuilding, en veel meer

Digitaal Nieuws

Elke dinsdag publiceert het team van Invisible Puppy een overzicht van de belangrijkste blogposts binnen het universum van de digitale marketing. Een bloemlezing van de meest spraakmakende trends, opmerkelijkste publicaties op social media, en sterkste infographics van de afgelopen zeven dagen.

Deze week:

1. Tijd besparen en toch je ROI verdubbeld zien? Pas de 80/20 regel toe!
2. Linkbuilding in 25 technieken
3. Inbound lead generation voor dummies
4. B2B marketing op Instagram: hoe het wel moet
5. In beeld: de opmars van mobiele marketing

1. Tijd besparen en toch je ROI verdubbeld zien? Pas de 80/20 regel toe! 

Boost jouw ROI

"Marketers wear many hats". Een uitspraak waar een grond van waarheid in zit. Want laten we eerlijk zijn: of het nu gaat om sales, productontwikkeling, of klantenservice, als marketer ben je wellicht al verschillende keren op expliciete, dan wel impliciete manier betrokken geweest bij één van deze facetten van het gehele marketingproces

En toch hoeft het niet altijd op deze manier te gaan. Meer nog zelfs: focussen op de kern, en het overboord gooien van improductieve activiteiten zal in de meeste gevallen aanleiding geven tot betere resultaten. Een strategie waarbij kan gerefereerd worden naar de 80/20 regel van Pareto, die stelt dat 80% van de uitkomsten wordt veroorzaakt door de 20% van de oorzaken. 

Dat het principe van Pareto ook in een marketingcontext kan toegepast worden, bewijst Quick Sprout Blogger Neil Platel. Hij legt uit hoe je gebruikmakend van de 80/20 regel tijd kan besparen, en je resultaten een boost geeft. 

2. Linkbuilding in 25 technieken

Linkbuilding in 25 technieken

Een doorwinterde SEO-marketer hoeven we al lang niet meer te vertellen hoe bepalend linkbuilding kan zijn voor de Google PageRank score van een website. Wat belangrijker is, is dat er verschillende technieken voorhanden zijn om dit aspect op een efficiënte en effectieve manier te implementeren

Het spreekt voor zich dat een succesvolle SEO-strategie een juiste keuze inzake linkbuilding-techniek vereist. 

Teneinde de meest adequate techniek te selecteren, kan beroep worden gedaan op de linkbuilding-matrix. Een systeem waarbij 25 technieken kunnen worden gedefinieerd uitgaande van de korte- en langetermijndoelstellingen die je als onderneming vooropstelt. 

 3. Inbound lead generation voor dummies 

Lead generation

Een succesvolle inbound marketingstrategie op poten zetten? Vergeet dan zeker niet om voldoende aandacht te schenken aan lead generation, en de manier waarop je dit implementeert en integreert. 

Het genereren van voldoende en bovenal kwalitatieve leads is per slot van rekening van levensbelang, wil je ervoor zorgen dat je als inbound marketing team slaagt in je opzet. 

HubSpot schreef daarom een handleiding uit, waarin op verhelderende wijze wordt uitgelegd wat inbound lead generation zoal omvat, waarom het belangrijk is, en hoe je eraan begint. 

4. B2B marketing op Instagram: hoe het wel moet 

B2B marketing op Instagram.jpg

B2B ondernemingen en Instagram: neen, een perfect huwelijk wordt het nooit.

Al te vaak wenden deze bedrijven het medium aan om teamfoto's of interne sfeerverslagen te publiceren. Beeldmateriaal waar het merendeel van de Instagram-volgers geen boodschap aan hebben. 

Toch hoeven we de gehele B2B sector niet over diezelfde kam te scheren. Er zijn voldoende voorbeelden die laten zien hoe het wel moet. Voorbeelden waarbij Instagram op een heel efficiënte en sterke manier wordt ingezet. 

NewsCred maakte een overzicht.  

5. In beeld: de opmars van mobiele marketing 

Infographic: mobiele marketingcijfers in beeld

Het huidige marketinglandschap is er eentje alwaar Koning Smartphone steeds meer de touwtjes in handen heeft. 

De consument heeft door de komst van de mobiele telefoon immers 'overal en altijd' toegang tot het internet. Een evolutie die voor marketers een gigantische uitdaging impliceert. 

Dat de opmars van mobiele marketing niet onderschat hoeft te worden, bewijzen enkele indrukwekkende stastistieken verzameld doot Text Marketer.

Ondanks het feit dat de cijfers specifiek betrekking hebben op Groot-Brittannië, wordt een heel accuraat beeld geschetst van de almaar groter wordende impact van het smartphone-gebruik. 

 


Warme groeten

Bram Gobbers 

P.S. Wil je op de hoogte blijven wanneer we een nieuwe blog posten? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

  
Reacties