Digitale Optimalisatie

   

Definitie Digitale Optimalisatie:

Maandelijks evalueren en bijsturen van alle digitale acties om de doelstellingen zo efficiënt mogelijk te behalen.   

Wat is Digitale Optimalisatie?

Bij optimalisatie wordt er regelmatig gekeken of de vooropgestelde doelstellingen behaald worden en de gebruikte kanalen consistent zijn met zowel de andere kanalen als met de strategie. Indien nodig worden er verdere aanpassingen gemaakt in het proces of de doelstellingen om het digitale proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Hoe wordt  Digitale Optimalisatie toegepast?

Maandelijks wordt er een performance rapport opgesteld van de gekozen kanalen. Daarbij wordt er voor elk kanaal gekeken wat de  sterkten en de zwakten zijn en welke bijkomende acties zich opdringen. Op deze manier krijg je een beter zicht over de situatie en kan het proces snel aangepast worden aan de veranderende omgeving. Daardoor wordt niet alleen het online sales proces geoptimaliseerd maar  ook het rendement van de bezoekers.

Waarom Digitale Optimalisatie?

Meten is weten. Via de beschikbare data  kan er een beter beeld gevormd worden over de huidige situatie. Er wordt  gekeken of er vooruitgang is geboekt in de tijd en in de richting van de beoogde doelstellingen.  Door het maandelijks opvolgen van alle kanalen kunnen we vlug en efficiënt reageren om zo een competitief voordeel te bekomen.

 

Wij helpen u graag verder

"Met onze iBlendR-service kan u deze expertise vlot en pragmatisch implementeren, gespreid over een periode van minimum 12 maanden. We gaan samen met u op zoek naar een efficiënte en resultaatgerichte strategie om uw online marketing maand na maand te optimaliseren."

Gerelateerde services 

iBlendR Regular
iBlendR Solid
iBlendR Boost